Jogosultság kezelés

A jogosultságok főmenü keretein belül állítható be a szoftvert jogosultan használók köre. Felhasználónként, felhasználói csoportonként, felhasználói szerepekre bontva választható ki a szoftver teljes körű menüstruktúrájából az adott felhasználóra, felhasználói körre mely menüpontok elérhetőek számukra.

Egér használatával a megfelelő almenüpontra pozícionálás utáni kattintás eredményezi a menüpont aktivizálását.

A jogosultságkezelés működési elve

A rendszer szolgáltatásainak elérhetőségét a felhasználói jogosultságok megadásával és elvételével szabályozhatjuk. Ezzel beállítható, hogy a felhasználónak van-e joga használni egy-egy szolgáltatást.

Ahhoz azonban, hogy mindezt rugalmasan lehessen elvégezni a rendszerben felhasználói szerepeket lehet létrehozni. A szerepek – például iktató, irattáros, ügyintéző – egy-egy csoportként foghatók fel, amikhez hozzárendelhetjük a rendszer szolgáltatásait, ami a csoport feladatvégzéséhez szükségek.

A későbbiekben a felhasználókhoz már elegendő hozzárendelni egy – vagy akár több – szerepet, így meghatározva, mit csinálhat a programban.

Szintén a felhasználók könnyebb kezelhetőségét szolgálja a felhasználói csoport. Egy csoportba felvehetjük azokat a felhasználókat, akik azonos feladatokat végeznek a rendszerben. A felhasználói csoporthoz éppúgy hozzárendelhetjük a szerepeket, mint az egyes felhasználókhoz, így a felhasználók és az általuk elérhető szolgáltatások menedzselése jelentősen leegyszerűsödik.

Figyelem!

Ha egy felhasználónak egy adott szolgáltatáshoz saját jogon (saját szerep) és csoporttagságán (csoport szerep) keresztül más jogosultságot adtak - pl. saját szerepe szerint használhatja a szolgáltatást, míg a csoport szerepe ezt tiltja – akkor az engedélyezés az erősebb jog!

Jogosultságok szabályozása

Szerepek

A szerepek menüpont segítségével hozhatóak létre a programon belül használt szerepek megnevezései.

Ezekhez a szerepekhez lehet majd hozzárendelni a program szolgáltatásait, meghatározva ezzel, melyik szerep, milyen feladatot lát el.

Szerepek jogai

A szerepek jogai modulban adhatjuk meg, hogy egy-egy szerephez a program milyen szolgáltatását rendeljük. Mivel a gyakorlat azt mutatja, hogy egy szerepekhez több a hozzárendelt, mint a letiltott szolgáltatás, így a szerepek eleve úgy jönnek létre, hogy valamennyi funkcióhoz jogot biztosítanak.

Felhasználói csoportok

A modulban lehet létrehozni a felhasználói csoportok megnevezéseit.

Felhasználók

A modul segítségével menedzselhetőek a rendszer felhasználói.

AD alapú felhasználó kezelés

A rendszer képes a szervezet Active Directory-jában létező felhasználókat kezelnii. A rendszerben léteznie kell – azonos felhasználói névvel – valamennyi olyan AD felhasználónak, akiknek jogot kívánunk biztosítani a rendszer használatához.

Az AD alapú azonosításkor a belépéshez nem szükséges jelszó megadása. A felhasználók adatait viszont ugyanúgy fel kell venni, mint a nem Ad alapú felhasználó azonosítás esetén.

Felhasználói csoportok felhasználói

Egy felhasználó csoporthoz a modul segítségével adhatunk hozzá – vagy törölhetünk belőle – felhasználókat.

A felhasználói csoporthoz ezután szerepeket rendelhetünk, melyeket a csoport tagjai megörökölnek. Eszerint, ha egy felhasználó tagja az „Iktatók” felhasználói csoportnak, amihez hozzá lett rendelve az „Iktató” szerep, úgy azt a szerepet örökli – és ezáltal a szerephez rendelt funkciókat használhatja.

Felhasználói csoportok szerepei

A modullal a már előzőleg definiált szerepeket rendelhetjük egy-egy felhasználói csoporthoz. Ha egy felhasználó tagja egy felhasználói csoportnak, úgy annak szerepeit megörökli a csoporttól.

Felhasználók szerepei

A modullal a már előzőleg definiált szerepeket rendelhetjük egy-egy felhasználóhoz.